:-)

8.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2009
 

Osmý ročník triatlonu pořádaného SK H.O.P proběhl 18.7.2009, již po druhé v Bukovině, tedy jako Triatlon SK H.O.P. - Bukovina 2009.
Tento ročník lze bez nadsázky překřtít na „mokrý“ neb heslo, které by ho plně vystihovalo je „Z louže do bláta a pak z deště pod okap“. Prokázal také, že triatlon je sportem zocelených mužů a žen, protože nejenže dorazili téměř všichni přihlášení, ale dorazil i tucet těch, kteří ráno mohli zjistit, že tentokrát se předpověď zřejmě výjimečně nebude mýlit. Nemýlila. Setrvalý déšť v noci z pátku na sobotu, doprovázený bouřkou, tratě notně podmáčel. Na druhou stranu dlužno přiznat, že vodě v rybníku to určitě pomohlo :-). V sobotu dopoledne sice nepršelo, ale to jen do chvíle než většina opustila plaveckou část. Vytrvale pršelo, nicméně intenzita deště nebyla nijak zničující, pro závodníky prakticky vůbec, snad jen divákům to nemuselo být příjemné, když museli se svým občerstvením využívat připravené přístřešky. Ve smyslu hesla „Nikdy nemůže být tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř“ se po závodě a závěrečném ceremoniálu rozpršelo ještě silněji a dějiště se prakticky proměnilo v rybník. Start posunutý na 11. hodinu se tak ukázal jako vyšší prozřetelnost.
Přesto přese všechno se po sportovní stránce závod velice vydařil. Zúčastnilo se 57 závodníků. Dva nedokončili a dva nemohli být hodnoceni pro zkrácení trati v rybníku, a to přestože voda byla příjemná :-) Cyklistická trasa byla poznamenána deštěm, avšak při troše opatrnosti byla snadno sjízdná – výsledné časy tomu napovídají. Pořadatelský servis, tj. značení a regulovčíci, byl bezchybný a prakticky všudypřítomný, žádné bloudění tedy ani nemohlo nastat. Všichni se plně mohli věnovat závodění, ti pomalejší mohli v dálce sledovat „kouření lesa“, předzvěst houbařské sezóny.
Obávané stoupání z počátku běžecké trasy nebylo deštěm nijak ovlivněno. Naproti tomu některé lesní úseky bylo možno překonat pouze broděním. Jelikož však na nikom už nebyla nit suchá, nebyla to pro nikoho sebemenší překážka.
Nejrychlejší byl letos Pavel Nosek s časem 1:15:55, následovaný obhájcem vítězství Pavlem Piskáčkem, jehož čip protnul cílovou pásku v čase 1:16:24. Traťový rekord se posunul na novou hodnotu. S odstupem jedné a půl minuty ho následoval jeden z nejmladších účastníků Vít Zahula. Vítězi mužské kategorie a zároveň absolutnímu vítězi gratulujeme!
Kategorie žen byla letos sice obsazena slaběji co do počtu, za to kvalita byla výborná. Devět z deseti žen dokončilo do 1:54:00. Vítězka Lenka Michálková stanovila časem 1:22:44 nový traťový rekord. Sedmé místo vítězky v celkovém pořadí hovoří za vše. Gratulujeme!
Kategorie senior našla letos vítěze v nováčkovi našeho závodu Janu Zahulovi, který časem 1:32:13 obsadil 21. místo a nechal za sebou větší část startovního pole. Také Gratulujeme!
Kategorii družstev vyhrálo družstvo Vrtule, kterým samozřejmě také gratulujeme!
Všichni vítězové a umístivší se si kromě medailí a pohárů odnesli i spoustu věcných cen věnovaných našimi sponzory. Šťastlivec vylosovaný z řad závodníků si doma může bezdrátově zavrtat:-)
Uskutečnění závodu v této podobě by nebylo možné bez materiální nebo finanční pomoci všech sponzorů, za což jim patří dík. Ale zrovna tak by nebylo možné ani bez osobní pomoci a účasti všech dobrovolníků, i jim samozřejmě děkujeme. Spoléháme na vás i do budoucna! :-).
 
Velmi důležitá je pro nás odezva od těch, kterým tento závod patří-od závodníků ev. jejich doprovodu. Dejte nám vědět svůj názor, náměty, nápady. Letos nás zejména zajímá váš názor na změnu času. Využijte naši anketu nebo nám napište. Předem děkujeme. Máte-li nějakou fotku, která stojí za zveřejnění, tak ji rádi umístíme do naší galerie. Pokud se vám líbí nějaká zde vystavená, neváhejte nás také kontaktovat. Použijte info@skhop.cz.
 
SK H.O.P.

:-)